Patrik Engström

Se någ­ra bil­der här. Fler rela­te­ra­de hit­tar du på sidor­na Fösingsmåla och Karavanen. Klicka för för­sto­ring och bildspel.

Read more

Ingen vräkning 1978

Ingen vräk­ning 1978 – om Yvonne Liljefors enga­ge­mang för kol­lek­ti­vet     PDF-filen tar någ­ra sekun­der att lad­da in. För hel­skärms­lä­ge, klic­ka på sym­bo­len nedan.

Read more

Karavanen – bilderna

Bilder från Karavanen 1978 Bilderna är här sor­te­ra­de i grup­per. Välkommen att kom­men­te­ra. Var du själv med så skriv gär­na någ­ra rader om dina min­nen.På kon­takt­si­dan (länk i menyn) går det lät­ta att skic­ka med­de­lan­de. Karavanförberedelser på Fösingsmåla Karavanen har läger vid Kvarnbäcken.På Linneryds gam­la mark­nads­plats till­sam­mans med hant­verks­för­e­ning­en “Mörka Smålande”. Bilder från den häst­drag­na delen av Karavanen Bilder från […]

Read more
1 2