Moder Jord
av Percy Andersson

Moder Jord av Percy Andersson Vi har länge talat om att berät­ta vår histo­ria. Men dagar­na går och vi lever våra liv istäl­let för att berät­ta om dem. Det är bra. Men vår histo­ria är ock­så bra. Vi skall berät­ta vår histo­ria. Berättelsen om Moder Jord & Söner får bör­ja då ett gul­nat doku­ment av en “till­fäl­lig­het” hit­tas i en […]

Read more

Karavanen – av Dag Persson

“Sanningen om Karavanen?” av Dag Persson Upprinnelsen till Karavanen är svår att här­le­da. Eller inte? Historien kan berät­tas på oli­ka sätt. Ibland delas min­ne­na och i gläd­je. En annan gång väc­ker de käns­lor som någon för­sökt att glöm­ma. Det här är ett för­sök till en kort, något avska­lad beskriv­ning. Det fanns oli­ka “falang­er” av Karavanen. En som gjor­de en motordriven […]

Read more
1 2 3