Fösingsmåla gård


FÖSINGSMÅLA GÅRD

Fösingsmåla gård har gamla anor. Enligt en gammal sägen ska stället under 1700-talet bebotts av en Mats Fösse. Denne var inte kungen trogen och menade att han inte lydde under någon annan än sig själv.

Fogden var vid ett tillfälle där för att försöka kuva Fösse och förmå honom att betala skatt. Eftersom att Fösse också ansågs ge snapphanar skydd på gården hade fogden med sig beväpnade soldater i rustning.

"Jag lyder under ingen" skrek Fösse och slet ner fogden från hästen. När då soldaterna drog sina värjor blottade sig en glipa i rustningarnas armhålor . I träden satt snapphanar gömda och avlossades sina pilar från armborsten. Värjorna föll till marken och följet red tillbaka till Backaryd under ett väldigt skrammel.

Om berättelsen är sann är föga troligt. Om liknade händelser berättas på flera platser i Europa. Historien är förmodligen tillkommen för att stärka modet hos folket. Så också hos de tappra fösingarna som under några år på 1970-80-talet ockuperade biskopshemmanet. Berättelsen blev också tonsatt av Svein Berteusen i samband med att kollektivet skulle vräkas. Du hittar texten här >>

BILD: Satellitbild över Fösingsmåla gård

TILL GOOGLE MAPS: 56°20'35.1"N 15°05'53.8"E >>

Läs mer om Fösongsmåla gård, Patrik Engström, kollektivet och hästafolket i inläggen nedan.

 


Fösingsmåla – kollektivet och hästafolket

Patrik drog nog aldrig riktigt jämt med markägaren. Att han hämtade ved hur som helst och lät hästarna löpa fritt ...
Läs Mer …

Olov & Birgittas Hästresa

Olov & Birgittas Hästresa 1980 företog Olov Thaung och Birgitta Håkansson en egen karavan med häst och vagn. Målet för ...
Läs Mer …
Bosse Katten i Båten, foto: Benny Hellberg

En Fösing: Bosse katten

BOSSE KATTEN: EN SANN FÖSING Bosse "Katten" Gustavsson ingick i ett sammanhang. Allt ifrån sin ungdom var han på olika ...
Läs Mer …
Nordisk tingmöte på Fösingsmåla 1992

Fösingsmåla – ett Tingmöte 1992

Tingmöte på Fösingsmåla 1992 Alternativrörelsen var ganska löst sammansatt. Gemenskapen bygge på vänskap, eldsjälar och idéer som skulle praktiseras. En ...
Läs Mer …

Fösingsmåla gård – sångerna

FÖSINGSMÅLA GÅRD – SÅNGERNA Många var "jammen". På festerna underhöll vi varandra med många gånger improviserade sånger till ankompanjemang av ...
Läs Mer …