Fösingsmåla gård


FÖSINGSMÅLA GÅRD


Utforska de olika posterna nedan!
Först en kort inledning:

Fösingsmåla gård har gam­la anor. Enligt en gam­mal sägen ska stäl­let under 1700-talet bebotts av en Mats Fösse. Denne var inte kung­en tro­gen och mena­de att han inte lyd­de under någon annan än sig själv.

Fogden var vid ett till­fäl­le där för att för­sö­ka kuva Fösse och för­må honom att beta­la skatt. Eftersom att Fösse ock­så ansågs ge snapp­ha­nar skydd på går­den hade fog­den med sig beväp­na­de sol­da­ter i rustning.

“Jag lyder under ing­en” skrek Fösse och slet ner fog­den från häs­ten. När då sol­da­ter­na drog sina vär­jor blot­ta­de sig en gli­pa i rust­ning­ar­nas arm­hålor . I trä­den satt snapp­ha­nar göm­da och avlos­sa­des sina pilar från arm­bors­ten. Värjorna föll till mar­ken och föl­jet red till­ba­ka till Backaryd under ett väl­digt skrammel.

Om berät­tel­sen är sann är föga tro­ligt. Om lik­na­de hän­del­ser berät­tas på fle­ra plat­ser i Europa. Historien är för­mod­li­gen till­kom­men för att stär­ka modet hos fol­ket. Så ock­så hos de tapp­ra fösing­ar­na som under någ­ra år på 1970–80-talet ocku­pe­ra­de bis­kops­hem­ma­net. Berättelsen blev ock­så ton­satt av Svein Berteusen i sam­band med att kol­lek­ti­vet skul­le vrä­kas. Du hit­tar tex­ten här »

BILD: Satellitbild över Fösingsmåla gård

TILL GOOGLE MAPS: 56°20’35.1“N 15°05’53.8“E »

Läs mer om Fösingsmåla gård, Patrik Engström, kollektivet och hästafolket i inläggen nedan.

 


Patrik Engström

Patrik Engström– en stor dröm­fång­a­re Han var en stor inpi­ra­tör för de som var med på Karavanen 1978, inte minst …

Fösingefilmen

Filmen om FösingsmålaDel 1 & 2 foto och klippning:Svein Bertheussen Under någ­ra år mel­lan 1970-talet slut och bör­jan av 1980-talet …

Ingen vräkning 1978

Ingen vräk­ning 1978 – om Yvonne Liljefors enga­ge­mang för kol­lek­ti­vet Fösingsmåla-kol­lek­ti­vet var inte ett halv­år gam­malt. Kring jul 1977 tog …

Fösingsmåla – kollektivet och hästafolket

Patrik drog nog ald­rig rik­tigt jämt med mar­kä­ga­ren. Att han häm­ta­de ved hur som helst och lät häs­tar­na löpa fritt …

Olov & Birgittas Hästresa

Olov & Birgittas Hästresa 1980 före­tog Olov Thaung och Birgitta Håkansson en egen kara­van med häst och vagn. Målet för …
Bosse Katten i Båten, foto: Benny Hellberg

En Fösing: Bosse katten

BOSSE KATTEN: EN SANN FÖSING Bosse “Katten” Gustavsson ingick i ett sam­man­hang. Allt ifrån sin ung­dom var han på oli­ka …
Nordisk tingmöte på Fösingsmåla 1992

Fösingsmåla – ett Tingmöte 1992

Tingmöte på Fösingsmåla 1992 Alternativrörelsen var gans­ka löst sam­man­satt. Gemenskapen byg­ge på vän­skap, eldsjä­lar och idéer som skul­le prak­ti­se­ras. En …

Fösingsmåla gård – sångerna

FÖSINGSMÅLA GÅRD – SÅNGERNA Många var “jam­men”. På fes­ter­na under­höll vi varand­ra med många gång­er impro­vi­se­ra­de sång­er till ankom­pan­je­mang av …