Fösingsmåla gård – sångerna


FÖSINGSMÅLA GÅRD – SÅNGERNA

Många var “jam­men”. På fes­ter­na under­höll vi varand­ra med många gång­er impro­vi­se­ra­de sång­er till ankom­pan­je­mang av trum­mor, gitarr, man­do­lin, flöjt och annat som det gick att få fram ljud ifrån. Vissa tex­ter fast­na­de vi för.

“Jag lyder under ing­en” skrek ju urfö­sing­en Mats Fösse enligt säg­nen. Berättelsen blev ton­satt av Svein Berteusen i sam­band med att kol­lek­ti­vet skul­le vrä­kas. Melodin gick i E‑moll och hade en medel­ti­da klang.

Image by Ri Butov from Pixabay


Kyrkan till poli­sen, säger.
Kyrkan till poli­sen, säger.

Fösing vill vi bli av med, Fösing vill vi bli av med.
Kyrkan till polisen.

Polisen till Fösing, säger.
Polisen till Fösing, säger.

Ni har tre dagar på er, innan ni ska va härifrån.
Polisen till Fösing.

Fösing till poli­sen, säger.
Fösing till poli­sen, säger.

Oss kan ni inte bli av med. Oss kan ni inte bli av med,
Fösing till polisen.

Fösing, han går igen.
Fösing, han går igen.
Fösing, han går igen.


Det är inte ofta den sjungs idag, Fösingsmålasången.
Då, särskilt i samband med vräkningen 1981, fungerade den som kampsång.

Ladda ner den som PDF här