Karavanen 1978

KARAVANEN 1978

Karavanen var en resa som ett antal personer gjorde sommaren 1978. Det fanns två huvudgrupper: de som reste med häst och vagn och de som reste med traktorer, lastbilar och vagnar. Målet var att dels manifestera ett alternativt sätt att leva – nomadiserandet – och dels att hitta en plats att slå sig ner på.

På ett eller annat sätt skulle de finna ett stycke mark, med eller utan byggnader och där etablera sig, odla sin mat och så mycket det kunde producera sådant de behövde för att överleva. Man kan gott säga att detta var början på ett fullskaleexperiment i den så kallade Alternativrörelsens anda. Flera projekt med liknande inriktning startades både för och efter Karavanen.

Deltagarnas bakomliggande tankar liknar i mycket de som kom till uttryck i pamfletten "Den fria kommunen" vilken kommer att publiceras här vad det lider.

Här finns berättelserna om "Hästafolket", "Vagnsfolket" och hur människorna fann varandra, om resan och vad som hände sedan.

UTOPI I PRAKTIKEN!

Kristoffer Ekberg publicerade hösten 2016 i sin avhandling Mellan flykt och förändring – Utopiskt platsskapande i 1970-talets alternativa miljö.

Ekberg sätter levnadsexperiment och projekt som Karavanen i ett större sammanhang och undersöker hur vi kommunicerade våra idéer och hur vi spred dem till omvärlden. Ekberg undersöker inte bara Karavanen utan också "Den fria kommunen", flygfältsockupationer, Taråberg med flera alternativa miljöer.

"Att agera utopiskt är att ifrågasätta sakernas nuvarande tillstånd, agerandet utgör en kritik där bristerna i det existerande uppmärksammas. Jag har argumenterat för att utopismen också måste artikulera innehåll i det som önskas och motsättningar till det som ska lämnas", skriver han.

 

 

Från skivan Jordljus

Karavanens Facebook

 

BERÄTTELSER OCH BILDER

Olov & Birgittas Hästresa

Olov & Birgittas Hästresa 1980 företog Olov Thaung och Birgitta Håkansson en egen karavan med häst och vagn. Målet för ...
LÄS MER >>

Karavanen – bilderna

"Bilder från Karavanen 1978" Välj "Alla bilderna" nedan eller utforska en samling i taget. Var du med på resan? Mötte ...
LÄS MER >>

Karavanen av Percy Andersson

Bakgrunden till Karavanen av Percy Andersson Vi har länge talat om att berätta vår historia. Men dagarna går och vi ...
LÄS MER >>

Karavanen – av Dag Persson

"Sanningen om Karavanen?" av Dag Persson Upprinnelsen till Karavanen är svår att härleda. Eller inte? Historien kan berättas på olika ...
LÄS MER >>