Olov & Birgittas Hästresa


Olov & Birgittas Hästresa

1980 före­tog Olov Thaung och Birgitta Håkansson en egen kara­van med häst och vagn. Målet för deras resa var Seyshellerna. Nog skul­le de behö­va fär­das över vat­ten ock­så men iväg kom de. Med sig på resan hade de ock­så söner­na Johan och Oskar. Deras vagn drogs av de tapp­ra Shetlandsponnierna Kim och Gordon. Förberedelserna var nogran­na. Människor och djur skul­le kla­ra stra­pat­ser­na. Vagn och utrust­ning skul­le vara vä anpas­sad och utprovad. 

Färden gick från Fösingsmåla men först skul­le de över Östersjön. I BLT-arti­keln från 15 april 1980 mena­de Olov att det inte skul­le vara någ­ra “stör­re pro­blem att på det här sät­tet resa till Polen. […] Nog blir det en lant­lig semes­ter som vän­tar! Tre, fyra mil om dagen i mak­lig takt och över­natt­ning­ar i den lil­la vagnen.”
   – Polen är ju ett häst­land, sa Olof innan avre­san. Vi kom­mer säkert att trivas.

I film­klip­pet nedan, doku­men­te­rar Svein Berteusen för­be­re­del­se­ra inför resan. Men ock­så hur de trans­por­te­ra­de hem kusar­na efter att ha fått ge upp sin resa. Det blev oro­lig­he­ter i Turkiet och de fick stal­la in Kim och Gorden medan de fick se till att få små­grab­bar­na i säker­het hem­ma i Sverige. 

Bosse Katten i Båten, foto: Benny Hellberg

BLT 1980-04-15