Karavanen 1978 – En karta


Karavanen på kartan

Det fanns ing­en Google Maps 1978. För det mesta hade vi kar­tor och så frå­ga­de vi oss fram. 

De bäs­ta kar­tor­na var de topo­gra­fis­ka. På des­sa var mind­re skog­vä­gar utsat­ta. Kunde vi så gjor­de det ing­et om vi fick fär­das läng­re på en väg i natu­ren än på de sto­ra “asfalts­flo­der­na”. Grusvägar slet ock­så på häs­tar­na och deras skor. Bäst var de med en gräs­be­vux­en och mjuk mitt­sträng – om det bara var en häst som drog, vill säga. 

Någon gång var en liten väg i sko­gen avstängd och där var tagg­trå­dar spän­da tvärs över. Då fanns en tyg­väs­ka med hov­tång så att vi kun­de ta oss ige­nom. Och där fanns ock­så stål­tråd så att vi kun­de laga efter oss och göra stängs­let öpp­nings­bart om någon annan vill ta sig förbi. 

Minns du en läger­plats från Karavanen. Hör av dig och berät­ta! Enklast är att du använ­der KONTAKTFORMULÄRET.

   KLICKA IKONEN ÖVERST TILL VÄNSTER OVANFÖR KARTAN FÖR ATT SE LISTAN MED PLATSER!