Lofoten 1982–1983

Fiske och liv på Lofoten Bilder och min­nen från en svun­nen epok Lofotfisket har en lång histo­ria. Det har varit bety­dan­de för lokal­be­folk­ning­en sedan urmin­nes tider och redan på 1000-talet blev torr­fis­ken en bety­dan­de han­dels­va­ra. I bör­jan av 1300-talet expor­te­ra­des uppe­mot 3000 ton årli­gen. Av poli­tis­ka orsa­ker gick expor­ten ned under medel­ti­den. (Läs mer på Norska Wikipedia.) Fisken är en […]

Read more

Med Havörn i Österled 1992

Med Havörn i Österled 1992 axplock ur Jon Liljefors banan­lå­dor Havørn är en 2/3‑kopia av Gokstaskeppet och var det förs­ta viking­skepp som sedan kanske 1000 år gjor­de resan från Östersjön och Finska viken till Ladoga, Novgorod, Kiev, Svarta havet och Miklagård (Istanbul). Det var 16 meter långt och expe­di­tions­le­da­re var Thor Engøy. Ombord fanns ock­så Jon Liljefors och det är […]

Read more