Moder Jord
av Percy Andersson

Moder Jord av Percy Andersson Vi har länge talat om att berät­ta vår histo­ria. Men dagar­na går och vi lever våra liv istäl­let för att berät­ta om dem. Det är bra. Men vår histo­ria är ock­så bra. Vi skall berät­ta vår histo­ria. Berättelsen om Moder Jord & Söner får bör­ja då ett gul­nat doku­ment av en “till­fäl­lig­het” hit­tas i en […]

Read more